Monthly Archives: August 2015

แนวโน้มของความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามจาดสุขภาพของผู้ชายในปัจจุบัน

ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายไทยในปัจจุบันนั้นเมื่อเริ่มย่างเข้าสู่วัยทำงาน บทบาทความรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่การงานก็มักจะมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในสังคมที่เร่งรีบและมีการแข่งขันสูงนั้น มักทำให้เกิดความเครียดสะสม พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึก รับประทานอาหารแบบไม่ถูกสุขอนามัย ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแบบสะสม จนเมื่อย่างเข้าสู่วัยสี่สิบปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนในร่างกายที่อาจเริ่มลด ระดับลงไป เรียกว่า แอนโดรพอส คล้ายกับเพศหญิงในวัยที่จะหมดประจำเดือน จากปัจจัยข้างต้นแม้ว่าจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสมรรถภาพทางเพศซึ่งมักจะเป็นความรู้สึกที่บกพร่องในคุณภาพชีวิตไปหากไม่ มีทัศนคติ อื่นใด หรือพลังชีวิตใดที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนได้ทัน แนวโน้มของความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามนั้นมีได้ตั้งแต่ที่พบบ่อยขึ้น คือ เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นโรคฮิตติดอันดับหนึ่งของชาวอเมริกันและกลุ่มชาวยุโรป สแกนดิเนเวีย แต่ผู้ชายในแถบเอเชีย และในประเทศไทย ยังมีตัวเลขที่เป็นต่ำกว่าในต่างประเทศ ทั้งนี้ ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย โดยโรคที่มักพบในต่อมลูกหมากที่สำคัญมี 3 โรค ได้แก่ โรคต่อมลูกหมากโต … Continue reading

Posted in สุขภาพ | Comments Off on แนวโน้มของความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามจาดสุขภาพของผู้ชายในปัจจุบัน