Monthly Archives: September 2014

จะทำอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรง

ออกกำลังกายก็แข็งแรงได้ ในการดูแลสุขภาพหรือร่างกายเราให้แข็งแรงหรือมีสุขภาพที่ดีนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่เพื่อสุขภาพเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสุขภาพสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถที่จะออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองได้หากการที่เราได้ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแล้วประกอบควบคู่กับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพไปด้วยก็จะได้สุขภาพที่ดีอย่างแน่นอน  ส่วนในการออกกำลังกายเราก็ควรออกกำลังอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 วัน หรือถ้ารักสุขภาพหรือมีเวลาทุกวันก็ควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที

Posted in Uncategorized | Comments Off on จะทำอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรง