Category Archives: บุคคล

การปฏิบัติหน้าที่ในสภาพนิติบุคคล

  หลายคนเคยรู้จักมักคุ้นหรือไม่ก็ย้อนถามหาว่า เอ้ะ!! นั้นหรอนิติบุคคลที่จะเข้ามาทำการทำงาน แล้วเขามาทำที่ใดกันละ มาช่วยงานอะไรกันแน่ หรือจะมากินเงินเราหรือเปล่า นี่เสมือนเป็นกระทู้ถามที่ดูเหยียดหยามเหลือล้นสำหรับคนที่เข้าทำงานเพราะด้วยนิติบุคคลแล้วต้องมาพบคำด่าเป็นประจำ วันนี้จะมาไขให้ชัดแจ้งสักครั้งกันนนะขา นิติบุคคลนั้นก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ เป็นตัวแทนของนิติบุคคลโรงเรือนชุด ภายในขอบข่ายของพ.ร.บ.คอนโดมิเนียม กำหนดกฎเกณฑ์ของนิติบุคคลห้องชุด หรือไม่ก็ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม รวมถึงมีอำนาจในการเกาะติด ทวงสิทธิ์ ฟ้องคดี บังคับคดี อาจจะให้อำนาจให้ผู้อื่นทำแทนตนเองได้ ในเรื่องต่าง ๆ แต่จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่ก็พิจารณาหารือต่อคณะกรรมาธิการคอนโดมิเนียมก่อนการดำเนินการ หากมีเรื่องรีบด่วน มีอิทธิพลจัดการในเรื่องความปลอดภัยของเรือน และมีอำนาจกระทำใด ๆ ซึ่งกำหนดเกณฑ์ของนิติบุคคลห้องชุด โดยความเห็นของคณะผู้ชี้ขาด โดยมิขัดต่อพ.ร.บ.ห้องชุดและ กำหนดกฎเกณฑ์ของนิติบุคคลห้องชุด โดยรวมแล้วกิจการงานของนิติบุคคลย่อมอาศัยเหตุของผู้ร่วมทีมเป็นหลัก เนื่องด้วยถ้าผู้ร่วมทีมไม่ให้การหนุนคงแย่ด้วย เปรียบเสมือนการที่เราทำหน้าที่แห่งใดก็ตามก็ต้องการคนที่ซัพพอตพร้อมทั้งกระตุ้นให้มีขวัญในกิจการงาน จะไม่ยอมว่าไม่จริงก้คงจะไม่ใช่เหมือนกัน ในตำแหน่งที่เราเป็นหนึ่งคนที่พอจะรู้เรื่องแล้วก็จำเป็นต้องช่วยกันบอกต่อให้ได้รู้ข้อเท็จจริงว่าด้วยการเป็นนิติบุคคล >< อิอิ ถ้าใครให้ความสนใจอยากให้นิติบุคคลมาเอาใจใส่เรือนให้กับคุณเราขอเสนอแนะให้คลิกเข้าที่นี้ ได้เลยนะขา เยี่ยมจริงๆคะ

Posted in บุคคล | Tagged , , | Comments Off on การปฏิบัติหน้าที่ในสภาพนิติบุคคล