การทดสอบวัสดุและการทดสอบ failure analysis

การทดสอบ failure analysis เป็นการจำแนกประเภทกว้างๆ ของเทคนิคการวิเคราะห์ที่ใช้ในวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เพื่อประเมินคุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างโดยไม่ก่อให้เกิดการทำลาย เนื่องจากการทดสอบแบบไม่ทำลายไม่ได้ทำให้บทความที่กำลังตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร จึงเป็นวิธีการที่มีมูลค่าสูงซึ่งสามารถประหยัดทั้งเงินสดและเวลาในการประเมิน วิเคราะห์ และตรวจสินค้าได้ วิธีการ failure analysis แบบธรรมดา ได้แก่ การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง อนุภาคแม่เหล็ก การแทรกซึมของของเหลว

วิธีการทดสอบ failure analysis อาจอาศัย

การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เสียง และคุณสมบัติโดยธรรมชาติของทรัพยากรเพื่อวิเคราะห์ตัวอย่าง ซึ่งรวมถึงกล้องจุลทรรศน์หลายชนิดเพื่อตรวจสอบพื้นผิวส่วนปลายอย่างตรงจุด แม้ว่าเทคนิคการวิจัยตัวอย่างสำหรับโลหะวิทยา กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมักจะ failure analysis เนื่องจากพื้นผิวจะต้องทำพื้นผิวเรียบผ่านการขัดเงาหรือตัวอย่างต้องมีความหนาโปร่งใสของอิเล็กตรอน ภายในตัวอย่างสามารถศึกษาด้วยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เจาะทะลุได้ เช่น รังสีเอกซ์ หรือด้วยเสียงบิดในสถานการณ์ของการทดสอบ failure analysis ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ความคมชัดที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องและกลุ่มตัวอย่างสามารถปรับปรุงสำหรับการตรวจด้วยตาเปล่าโดยใช้ของเหลวเพื่อเข้าถึงรอยแตกเมื่อยล้า วิธีเดียว (การทดสอบการซึมผ่านของของเหลว) เกี่ยวข้องกับการใช้สีย้อม เรืองแสงหรือไม่เรืองแสง ในของเหลวสำหรับทรัพยากรที่ไม่ใช่แม่เหล็ก failure analysis อีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปสำหรับทรัพยากรแม่เหล็กนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ของเหลวแขวนลอยของอนุภาคเหล็กละเอียดที่ใช้กับชิ้นส่วนในขณะที่อยู่ในสนามแม่เหล็กภายนอก

คุณสมบัติของบุคลากรเป็นลักษณะเด่นของการประเมิน

เทคนิคการทดสอบแบบไม่ทำลายต้องอาศัยทักษะและทักษะของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินและคำอธิบายที่ถูกต้องของผลการทดสอบ การฝึกอบรมและการรับรองบุคลากรของ failure analysis อย่างเหมาะสมและเพียงพอจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ความสามารถของเทคนิคอย่างเต็มที่ มีค่านิยมระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคที่มีอยู่มากมายซึ่งครอบคลุมการรับรองความสามารถของบุคลากร โครงสร้างอาจเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งรับภาระหลายอย่างตลอดชีวิต โครงสร้างที่ซับซ้อนหลายอย่าง เช่น เครื่องจักรเทอร์โบในจรวดเชื้อเพลิงเหลว

failure analysis engineer โดยทั่วไปแล้ว วิศวกรจะพัฒนาโครงสร้างเหล่านี้ให้เป็นระบบอันดับสองควบคู่กัน ในเส้นเลือดของส่วนประกอบการก่อสร้าง ในการทดสอบแบบไม่ทำลาย องค์ประกอบจะผ่านอินพุตแบบไดนามิก เช่น การเคาะของค้อนหรือแรงกระตุ้นที่ควบคุม คุณสมบัติที่สำคัญ failure analysis การกระจัดหรือการเพิ่มความเร็วที่จุดที่เปลี่ยนแปลงของชั้นหิน ถูกวัดเป็นเอาต์พุตที่สอดคล้องกัน เอาต์พุตนี้ถูกบันทึกและเปรียบเทียบกับเอาต์พุตที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยฟังก์ชันส่งผ่านและอินพุตที่ทราบ ความแตกต่างอาจบ่งบอกถึงรูปแบบที่ไม่เหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://qualitechplc.com/service-category.php?id=63843e04b0f7a32d94539cf328ed335d39085a56

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.