บริษัทกฎหมายสามารถช่วยประกันความรับผิดสาธารณะได้อย่างไร

บริษัทกฎหมาย

 

บริษัทกฎหมายมีความรู้และทรัพยากรที่จะช่วยลูกค้าในการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ การประกันภัยความรับผิดสาธารณะคุ้มครองลูกค้าจากการเรียกร้องความเสียหายหรือการสูญเสียซึ่งผู้ถือกรมธรรม์อาจต้องได้รับการชดเชยจากอีกฝ่ายหนึ่ง กรมธรรม์ดังกล่าวสามารถคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ได้ครอบคลุมถึงความสูญเสียที่ผู้อื่นก่อขึ้น การสูญเสียเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายว่าประมาทเลินเล่อซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บของบุคคล นโยบายนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมอื่นๆ

บริษัทกฎหมายจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

แม้ว่านโยบายเหล่านี้จะช่วยปกป้องผู้ถือกรมธรรม์ แต่การดำเนินการบางอย่างอาจทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ต้องขอความช่วยเหลือจากบริษัทกฎหมาย เนื่องจากการค้าและอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมและธุรกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอก เช่น ผู้บุกรุก ผู้รับเหมาช่วง และประชาชนทั่วไป บริษัทกฎหมายต่อสาธารณะจึงเป็นสิ่งสำคัญ นโยบายการประกันเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ เจ้าของธุรกิจจำนวนมากใช้การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะเพื่อคุ้มครองตนเองในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องหรือเกิดอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่รับประกันความรับผิดทางวิชาชีพเนื่องจากเบี้ยประกันที่สูง หากไม่ใช้การประกันภัยประเภทนี้ ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีหรือการตั้งถิ่นฐานทางกฎหมายอาจเกินต้นทุนของกรมธรรม์ประกันภัย มีหลายครั้งที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับธุรกิจ ซึ่งข้อเรียกร้องที่ถูกฟ้องก็เพียงพอที่จะปิดธุรกิจได้ บริษัทกฎหมายส่วนตัวสามารถได้รับประโยชน์จากการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะได้จริงๆ

เนื่องจากเจ้าของธุรกิจบางรายสามารถครอบครอง

ที่ดินที่มีความเสี่ยงสูงต่ออันตรายได้  กิ่งไม้สามารถร่วงหล่นลงมาทับคนข้างเคียงได้ ผู้ที่ยืนดูจะมีสิทธิฟ้องบริษัทเกี่ยวกับการบาดเจ็บได้ การเรียกร้องประเภทนี้จะได้รับการจัดการภายใต้กฎหมายทั่วไป บริษัทประกันภัยและบริษัทกฎหมายหลายแห่งเสนอนโยบายความรับผิดต่อสาธารณะ บริษัทกฎหมายส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือลูกค้าในการจัดหาเครื่องมือเฉพาะสำหรับการตรวจจับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงพร้อมกับการประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

บริษัทกฎหมายฉ้อฉลสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล ลูกค้าจะสามารถตรวจจับระดับของการเรียกร้องที่เป็นการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อลดปริมาณการสูญเสียในนามของลูกค้า หากลูกค้าถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ประกันก็มีไว้เพื่อคุ้มครอง บริษัทกฎหมายยังสามารถแนะนำลูกค้าว่านโยบายการประกันที่ถูกต้องควรดำเนินการอย่างไรพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน สอบถามที่ https://www.facebook.com/yukwiwat

 

Comments are closed.